Wsip podręczniki

Dlaczego w szkołach ponadpodstawowych warto stosować podręczniki WSiP?

Okres szkoły ponadpodstawowej jest szczególny w życiu każdego ucznia. Wiadomości są rozszerzane na podstawie wiedzy zdobytej w poprzednich latach nauki. W związku z tym wymagania nauczycieli rosną, a młodzi ludzie muszą przyzwyczaić się do zwiększonego tempa przyswajania materiału. Muszą też pracować w większym stopniu samodzielnie w domu, aby ugruntować ważne wiadomości. Mogą w tym pomóc nowoczesne podręczniki WSiP. 

Atrakcyjny wygląd książek

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to jedna z najstarszych polskich firm sprzedających książki przeznaczone do używania w szkołach. Przy pierwszym kontakcie z produktami WSiP podręczniki z księgarni internetowej mogą przypominać czasopismo branżowe. Wydawnictwo oferuje książki o nowoczesnym wyglądzie, które zawierają dużą liczbę ilustracji oraz ciekawe teksty źródłowe. Na kolorowych stronach znajdziemy nie tylko zdjęcia lub infografiki, ale także wiele map. Dzięki temu nauczyciele mogą prowadzić lekcje wzbudzające zainteresowanie uczniów w większym stopniu niż tradycyjne pomoce dydaktyczne.

Ćwiczenia utrwalające wiedzę

Podręczniki WSiP mają układ ułatwiający zapamiętywanie najważniejszych kwestii. Przykładem może być książka “Historia 1” opracowana przez następujących autorów: Radosława Lolę i Krzysztofa Wiśniewskiego. Każdy dział zawiera podsumowania, a także osie czasu przedstawiające wydarzenia i procesy historyczne dotyczące różnych sfer życia społecznego. Uzupełnieniem są ćwiczenia dotyczące tekstów źródłowych. W niektórych przypadkach przedstawione są również teksty współczesnych autorów nawiązujące do minionych epok. Ważną informacją jest fakt, że osie czasu pokazują nie tylko zdarzenia, ale także wskazują na ich przyczyny i skutki.

Analiza tekstów źródłowych

Przy częstym wykorzystaniu produktów wydawnictwa WSiP podręczniki staną się doskonałym wsparciem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli prowadzących zajęcia. “Historia 1” uczy analizy tekstów historycznych, a także formułowania samodzielnych wniosków. Zamieszczenie tekstów źródłowych pomaga uczniom zapoznać się ze specyfiką dokumentów tworzonych w przeszłości. Są to więc umiejętności, które będą przydatne także na innych zajęciach z przedmiotów humanistycznych. Z tego względu podręczniki WSiP są coraz częściej wybierane przez pedagogów jako podstawowe pomoce naukowe na lekcjach w liceach ogólnokształcących i technikach.